Shukokai

Online Award

2020/2021

Shukokai

Top Team Award

2019

MA1st

Award of Excellence

2019

BVK

Bestes Kinderprogramm

2018

BVK

Branchentest *****

2017

Shukokai

Karate Award

2016

Shukokai

Karate Award

2015

Shukokai

Karate Award

2014